LAPTOPS

 Camera an ninh – Hệ thống báo động

 Nhà THÔNG MINH

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY ZIVIO ZF-504SL

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY ZIVIO ZF-404SL

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY ZIVIO ZF-306

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY ZIVIO ZF-305C

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY ZIVIO ZF-304SL

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY WIFI ZIVIO ZF-307W

Hệ thống Nhà thông minh

KHÓA VÂN TAY BLUETOOTH ZIVIO ZF-309B

Máy tính đồng bộ & Máy chủ

Máy tính bàn & Máy chủ

Máy tính All in one Dell Inspiron 3477A

Thiết bị máy văn phòng

 Quạt điều hòa hơi nước