Thanh toán trực tiếp cho nhân viên thu ngân khi nhận hàng tại công ty.

Thanh toán trực tiếp cho nhân viên giao hàng. (Có biên nhận giao hàng)

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.